NF KİMYA NF KİMYA

KVKK Politikaları ve Aydınlatma Metni

POLİTİKALAR


ÇEVRE POLİTİKASI

NF TEKSTİL KİMYA; çevreye etki edecek tüm faaliyetlerini ilgili mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

Bu doğrultuda NF TEKSTİL KİMYA Çevre Politikası;

- Çevreye duyarlı ürün gerçekleştirmede öncü olmak, çevre dostu hammaddeler ya da sürdürülebilir kaynak kullanarak çevrenin korunmasını sağlamak,

- Teknolojik gelişmeleri takip ederek, AR-GE çalışmaları ile çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi sağlamak,

- Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,

- Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,

- Atık oluşumunu mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanarak bertaraf ihtiyacını azaltmak,

- Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,

- Hammadde alımından tasarım, üretim, taşıma/teslimat, kullanım, yaşam sonu işlem ve nihai bertarafına kadar yaşam döngüsünü kontrol altında tutmak,

- Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,

- Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak,

- Tüm çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanların çevre sorumluluk bilincini arttırmak,

- Çevre politikasının tüm çalışanlar ve ilgili taraflar tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlamak,

- Tüm ilgili taraflar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmaktır.